Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος και After Sales Service
KAPIEPA AE • Αθήνα • 21/9/2017


JOB DESCRIPTION

Το kariera.gr για λογαριασμό πελάτη του, που δραστηριοποιείται στον χώρο του κλιματισμού, αναζητά Διευθυντή Τεχνικού Τμήματος και After Sales Service για ελληνική εταιρεία με δίκτυο πωλήσεων, εξαγωγών και παρουσία σε πάνω από 50 χώρες παγκοσμίως. Εάν η αφοσίωση, η επιθυμία για άμεση εξυπηρέτηση πελατών, η διαχείριση ομάδας και οι τεχνικές γνώσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εργασιακής σας καθημερινότητας, τότε μη διστάσετε να διεκδικήσετε μια θέση εργασίας, σε μια από τις πιο εξωστρεφείς και υγιείς επιχειρήσεις.

Αρμοδιότητες
 
 • Διασφαλίζει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών του τμήματος
 • Συντονίζει την ομάδα και μεριμνά για τον παραγωγικό καταμερισμό εργασιών
 • Διασφαλίζει την άριστη σχέση μεταξύ πελάτη και εταιρίας σε επίπεδο τεχνικής εξυπηρέτησης πριν και μετά την πώληση
 • Επιμελείται το σύνολο της διαδικασίας για την προμήθεια ανταλλακτικών από το στάδιο της παραγγελίας έως την εισαγωγή τους στην αποθήκη  
 • Ευθύνεται και μεριμνά για την ορθή και άμεση αποστολή ανταλλακτικών στο πελατολόγιο καθώς και για την έγκαιρη επισκευή των συσκευών Β’ διαλογής
 • Παρακολουθεί τη σωστή τήρηση των στοιχείων αποθήκης και διενεργεί τακτικές απογραφές για τον εντοπισμό τυχόν πλεονασμάτων / ελλειμμάτων.
 • Παρακολουθεί τις αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις της Νομοθεσίας που αφορούν στα προϊόντα της εταιρίας  
 • Επικοινωνεί με οίκους του εξωτερικού και διασφαλίζει την άριστη και εποικοδομητική σχέση μεταξύ των δύο μερών
 • Εισηγείται τεχνικών εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων

JOB REQUIREMENTS

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε θέση ευθύνης τεχνικού τμήματος στο αντικείμενο του κλιματισμού
 • Εμπείρία στην διαχείριση ομάδας και την οργάνωση των καθηκόντων 
 • Εμπειρία στην διαχείριση αποθήκης ανταλλακτικών και την άμεση εξυπηρέτηση
 • Άνεση στην διαχείριση αποθήκης και στην απογραφή
 • Εξοικείωση με την σχετική νομοθεσία και την παρακολούθηση αυτής 
 • Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Πολύ καλή γνώση του συστήματος ERP (ENTERSOFT)
 • Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Office Suite, Internet, Microsoft Windows) 
 • Άριστα γνώση Αγγλικών
 • Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό

JOB SNAPSHOT
Employment Type: Πλήρης Απασχόληση
Job Type: Πλήρης Απασχόληση
Education: ΤΕΙ
Experience: Τουλάχιστον 5 έτος/η
Manages Others: Αδιάφορο
Required Travel: Έως 25%
Job ID: mecaftersales
COMPANY OVERVIEW

CareerBuilder
CareerBuilder’s mission is to empower employment, by striving to organize all the world’s human capital data and make it meaningful for society. Through constant innovation, unparalleled technology, and customer care delivered at every touch point, CareerBuilder helps match the right talent with the right opportunity more often than any other company. Over the last 20 years, we have been at the forefront of innovation in the recruitment space. From our earliest days as a pioneer in job board technology to our current leadership in HR software as a service, we have made it our business to empower companies and job seekers around the world.Δείτε Όμοιες Θέσεις