Untitled Document
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η Paladino ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί μια αμιγώς ελληνική εταιρεία,η οποία συγκαταλέγεται στις ηγέτιδες επιχειρήσεις στον κλάδο της ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. 

Συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με έμφαση στον τραπεζικό κλάδο, στις τηλεπικοινωνίες αλλά και στον κλάδο ενέργειας. 

Η Paladino απασχολεί 180 άτομα, εξιδεικευμένα στελέχη με εμπειρία στην διαχείριση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων,αλλά και νέους ανθρώπους που θέτουν υψηλά πρότυπα για την προσωπική τους ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη. Η ανάπτυξη της Paladino είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη των ανθρώπων της και για αυτό τον λόγο επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη και διατήρηση του προσωπικού της,προσφέροντας ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Γνωρίστε την Paladino  επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο www.paladino.gr
Εκπρόσωποι Ενημέρωσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Η Εταιρία PALADINO
επιθυμεί να εντάξει άμεσα στην ομάδα της:

Εκπροσώπους Ενημέρωσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

8ωρη απασχόληση σε πρωινές και απογευματινές βάρδιες

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ CA_sk

Οι κάτοχοι των θέσεων θα έχουν ως αντικείμενο την τηλεφωνική ενημέρωση πελατών

σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές σε τραπεζικά προϊόντα.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατοκεντρική αντίληψη
 • Προηγούμενη αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία σε ληξιπρόθεσμα τραπεζικών προϊόντων
 • Άνεση στη χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους


Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχίο ΙΕΚ
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας


Η Εταιρία προσφέρει:

 • Συμβάσεις αορίστου χρόνου
 • Σταθερό μηνιαίο μισθό (με όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις)
 • Ανταγωνιστικό σύστημα απόδοσης μηνιαίου bonus βάσει επίτευξης στόχου
 • Εύκολη Πρόσβαση (πλησίον Ηλεκτρικού Σταθμού Νέας Ιωνίας)
 • Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση από ικανά στελέχη
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο και ανθρώπινο   περιβάλλον εργασίας

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 213 011 8156 (Τμήμα Προσλήψεων)

Fax: 210 2884448

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την αλήθεια, ακρίβεια και το περιεχόμενο των στοιχείων ή/και εγγράφων. Η Εταιρεία συλλέγει βιογραφικά με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων και των προσόντων υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων εργασίας της. Σε περίπτωση μη επιλογής αρχικά ενός υποψηφίου, τα δεδομένα του διατηρούνται για 12 μήνες προκειμένου να είναι διαθέσιμα για εκ νέου αξιολόγηση ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες προσλήψεων της Εταιρείας και στη συνέχεια μετά το πέρας της περιόδου αυτής καταστρέφονται. Η Εταιρεία μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της. Κάθε υποψήφιος δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δείτε Όμοιες Θέσεις