ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
 • Περιοχή εργασίας: Αθήνα, Αττική-Αθήνα
 • Κατηγορία εργασίας: Πλήρης Απασχόληση
 • Τουλάχιστον 1 έτος/η Τουλάχιστον 1 έτος/η
 • Υπεύθυνος: Δεν Διατίθεται
 • Κωδικός Αγγελίας: ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ AFTER SALES
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ AFTER SALES

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ο ΌΜΙΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ αναζητά να προσλάβει

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ AFTER SALES

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι διαθέτουν:

 • Πτυχίο Μηχανολογίας ΑΕΙ – ΑΤΕΙ
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση MS Office
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία

 

Περιοχή ευθύνης:

Είναι μέλος της διοικητικής ομάδας του aftersales. Αντιπροσωπεύει την εταιρία στο συνεργαζόμενο δίκτυο και τους πελάτες τόσο για θέματα τεχνικής φύσεως όσο και εμπορικής.  

Φέρει την ευθύνη του οικονομικού αποτελέσματος και της καλής λειτουργίας των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών  των συνεργείων της περιοχής του με κύριο στόχο την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του συνεργείου – φ/β και την ικανοποίηση του πελάτη.

Αναφέρεται στον After Sales Manager.

Κύρια Καθήκοντα:

 1. Οικονομική διαχείριση: πλήρης έλεγχος και υπευθυνότητα στον ορισμό και επίτευξη των στόχων πωλήσεων ανταλλακτικών, παροχής και αξεσουάρ.
 2. Οργάνωση εντός των συνεργείων για ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών.
 3. Χειρισμοί αγοράς: παρατήρηση της συμπεριφοράς πελάτη και ανταγωνιστών στην αγορά του service και των ανταλλακτικών, ανάπτυξη προτάσεων για μέτρα βελτίωσης, γρήγορη αντίδραση σε μεταβολές της συμπεριφοράς του πελάτη και του ανταγωνισμού.
 4. Εξασφάλιση ορθολογικής – λειτουργικής οργάνωσης των συνεργείων.
 5. Εξασφάλιση της ικανοποίησης του πελάτη.
 6. Διαχείριση και κατεύθυνση όλης της υφιστάμενης ομάδας στη λειτουργία και συμπεριφορά με προσανατολισμό στην ικανοποίηση του πελάτη.

Παροχές Εταιρίας

 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης σε δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας μπορεί να γίνει επιλέγοντας Κάντε Αίτηση Τώρα.  

Σας ευχαριστούμε


Δείτε Όμοιες Θέσεις