Untitled Document
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η CQS ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, η οποία, τα τελευταία χρόνια, συγκαταλέγεται στις ηγέτιδες επιχειρήσεις στην παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM Services) καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων, όπως υπηρεσίες απόκτησης νέων πελατών, υπηρεσίες ανάλυσης, διερεύνησης, διατήρησης και ανάπτυξης υφιστάμενου πελατολογίου καθώς και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

Συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με έμφαση στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, της ενέργειας, της λιανικής, του τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα.

Η CQS απασχολεί 600 άτομα, εξειδικευμένα στελέχη με εμπειρία στην αγορά και νέους ανθρώπους που θέτουν υψηλά πρότυπα για την προσωπική τους ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη. Η ανάπτυξη της CQS είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη των ανθρώπων της και για αυτό το λόγο επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη και διατήρηση του προσωπικού της, προσφέροντας ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Γνωρίστε τη CQS επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο www.cqs.com.gr
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Η εταιρία CQS S.A. επιθυμεί να εντάξει άμεσα στην ομάδα της:

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

για απασχόληση σε εισερχόμενα έργα της WIND

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΙΝΒ_Sept

 

6ωρη πενθήμερη απασχόληση

κυλιόμενες βάρδιες Δευτέρα έως Κυριακή

 

 

Οι κάτοχοι των θέσεων θα είναι υπεύθυνοι για την τηλεφωνική υποστήριξη υφιστάμενων πελατών της WIND, με στόχο την επίλυση ή και ενημέρωση τους σε θέματα που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρίας.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατοκεντρική αντίληψη
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Καλή χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πτυχίο)
 • Αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνικό κέντρο θα συνεκτιμηθεί.

 

Η Εταιρία προσφέρει:

 • Σταθερό μηνιαίο μισθό (με όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις)
 • Ολοκληρωμένη εισαγωγική εκπαίδευση και καθοδήγηση από ικανά στελέχη
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Ανθρώπινο περιβάλλον εργασίας
 • Εύκολη πρόσβαση (3’ από τη στάση του Ηλεκτρικού Σταθμού Νέας Ιωνίας)

 

 

 

 


Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 213 011 8156 (Τμήμα Προσλήψεων) / Fax: 210 2884448Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την αλήθεια, ακρίβεια και το περιεχόμενο των στοιχείων ή/και εγγράφων. Η Εταιρεία συλλέγει βιογραφικά με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων και των προσόντων υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων εργασίας της. Σε περίπτωση μη επιλογής αρχικά ενός υποψηφίου, τα δεδομένα του διατηρούνται για 12 μήνες προκειμένου να είναι διαθέσιμα για εκ νέου αξιολόγηση ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες προσλήψεων της Εταιρείας και στη συνέχεια μετά το πέρας της περιόδου αυτής καταστρέφονται. Η Εταιρεία μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της. Κάθε υποψήφιος δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δείτε Όμοιες Θέσεις